Obilježavanje Međunarodnog dana medicinske fizike i Svjetskog dana kliničkog inženjerstva

Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet – List Medicinskog Fakulteta – Sanja Dolanski Babić