• Zagreb, Bijenička cesta 54, Hrvatska, OIB: 70064657773
  • +385 1 4571 271

Pristupnica

Forma registracijeUpute

Na sljedećoj formi sa lijeve strane popunite Vaše podatke. Molimo Vas da ispunite točne podatke jer će se na email adresu u formi poslati link na registracijsku formu sa zaporkom koju morate unjeti prilikom početka registracije.

Napomena: svaki se zahtjev za registracijom zapisuje u bazu podataka sa vremenom pristupa, IP adresom Vašeg računala, te preglednikom sa kojega pristupate registracijskoj formi.

Hrvatsko društvo za zaštitu od zračenja

Podaci za plaćanje članarine

PRIMATELJ: Hrvatsko društvo za zaštitu od zračenja, Zagreb, Bijenička cesta 54
Zagrebačka banka d.d., Zagreb, Paromlinska 2
IZNOS: 50 Kn / godišnje
IBAN: HR5423600001101254463
POZIV NA BROJ: (upisati svoj OIB) - (ime i prezime člana) - (godina za koju se plaća članarina)