11. Simpozij HDZZ-a – osvrt

Naša članica Sanja Dolanski Babić napisala je osvrt na 11. simpozij HDZZ-a u Listu medicinskog fakulteta (tekst se može naći na stranici 100-101) u prilogu.

List Medicinskog fakulteta, Srpanj 2017.