Japanska delegacija na IRB-u

Laboratorij za radijacijsku kemiju i dozimetriju (LRKD) Instituta Ruđer Bošković (IRB) i Dječju bolnicu Srebrnjak posjetila je japanska delegacija od 27. do 29. ožujka 2014 godine. U delegaciji su bili predstavnici Chiyoda Technol Corporation (CTC), predsjednik CTC-a i CEO Toshikazu Hosoda, izvršni direktor CTC-a Makoto Imai i Toshikazu Suzuki, savjetnik Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA) za Fukushimu. CTC je jedna od vodećih institucija u Japanu i u svijetu u području zaštite od zračenja te primjene zračenja. S istraživačkim centrom CTC–a (Oarai Research Center) grupa za dozimetriju unutar