4. europski IRPA kongres, Ženeva, 23. – 27. lipanj 2014.

4. europski IRPA kongres, Ženeva, 23. – 27.6.2014.

Europski IRPA kongres je najveći i najvažniji europski kongres iz područja zaštite od zračenja koji se organizira svake četiri godine. Ove godine je održan 4. kongres u Ženevi, Švicarska, od 23. do 27. lipnja 2014.