Obilježavanje Međunarodnog dana medicinske fizike i Svjetskog dana kliničkog inženjerstva

Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet - List Medicinskog Fakulteta - Sanja Dolanski Babić