• Zagreb, Bijenička cesta 54, Hrvatska, OIB: 70064657773
 • +385 1 4560 932

13. SIMPOZIJ HDZZ Hotel Parentium Plava Laguna
Poreč, Hrvatska
18. - 21. travnja 2023.
DRUGA OBAVIJEST

AKTIVNOSTI

GLAVNE AKTIVNOSTI DRUŠTVA SE PROVODE KROZ

 • Poticanje i potpora temeljnih i primijenjenih znanstvenih istraživanja
 • Poticanje i potpora primjene rezultata znanstvenih istraživanja u komercijalne i nekomercijalne svrhe
 • Pokretanje i izvršavanje akcija na poboljšanju obrazovanja u osnovnim i srednjim školama, te fakultetima u Hrvatskoj
 • Popularizacija znanosti, njenih rezultata i primjena
 • Potvrđivanje znanstvenih metoda i načina mišljenja

SVRHA

POTICANJE ZNANSTVENIH I STRUČNIH AKTIVNOSTI

 • Organizacija stručnih predavanja
 • Organizacija nacionalnih simpozija na dvogodišnjoj osnovi (Zagreb 1992., 1994., 1996. i 1998., Stubičke toplice 2003. i 2005, Opatija 2008., Krk 2011. i 2013., Šibenik 2015)
 • Sudjelovanja na međunarodnim sastancima i konferencijama
 • Suorganizacije regionalnih kongresa IRPA (Austrija 1993, Slovenija 1995., Češka 1997., Mađarska 1999.)
 • Organizacija Regionalnog IRPA kongresa o zaštiti od zračenja u Centralnoj Europi (Dubrovnik, 2001.)

POPULARIZACIJA

POTICANJE OBRAZOVANJA I POPULARIZACIJE ZNANOSTI

 • Poticanje obrazovanja stručnog osoblja i populacije
 • Organizacije popularnih predavanja
 • Izdavanje publikacija
 • Sudjelovanje na manifestacijama šire društvene zajednice