Nagrade i priznanja

NAGRADE

Dobitnica nagrade za najbolje izlaganje i poster

Tijekom 13. simpozija HDZZ-a organiziranog u Poreču komisije za najbolje izlaganje i najbolji poster u natječaju mladih nagradila je slijedeće kandidate:

Na izboru najboljeg postera prvu nagradu osvojio je poster „Koncentracija aktivnosti 137Cs u suhim i zamrznutim vrganjima“ prve autorice Nore Miljanić (IMI) dok je drugu nagradu osvojio poster „Određivanje radionuklida u površinskim i vodama za piće te atmosferskim precipitatima na širem području općine Dvor“ Petra Tagliaretti (IMI). Treća nagrada dodijeljena je posteru naslova „Praćenje učinka terapije u bolesnika s karcinomom pluća CT pregledom prema ultraniskodoznom protokolu – pilot studija“ autorice Ivane Kuhtić, zamjena Tinamarel Mandić (KBC Zagreb).

Na izboru za nabolje izlaganje prvu nagradu osvojio je Luka Pasariček izlaganjem naziva „Utjecaj parametra „idelt“ u programskom paketu phits i metode računanja na iznos linearnog prijenosa energije primarnih protona u radioterapiji“ (IRB), drugo mjesto dodijeljeno je Mihaeli Mlinarić za izlaganje „Kontrola kvaliteta terapijskih distribucija doze u robotiziranoj radiokirurgiji korištenjem dvodimenzionalnog diodnog detektora“ (Radiochirurgia), te je treće mjesto pripalo izlaganju Nikole Šegedina „Određivanje korekcijskih faktora na volumno usrednjavanje za ionizacijske komore različitog volumena u uskim snopovima Co-60“.

Čestitamo svim dobitnicima nagrada!

Dobitnik nagrade za najbolje izlaganje i poster

Tijekom 13. simpozija HDZZ-a organiziranog u Poreču komisije za najbolje izlaganje i najbolji poster u natječaju mladih nagradila je slijedeće kandidate:

Na izboru najboljeg postera prvu nagradu osvojio je poster „Koncentracija aktivnosti 137Cs u suhim i zamrznutim vrganjima“ prve autorice Nore Miljanić (IMI) dok je drugu nagradu osvojio poster „Određivanje radionuklida u površinskim i vodama za piće te atmosferskim precipitatima na širem području općine Dvor“ Petra Tagliaretti (IMI). Treća nagrada dodijeljena je posteru naslova „Praćenje učinka terapije u bolesnika s karcinomom pluća CT pregledom prema ultraniskodoznom protokolu – pilot studija“ autorice Ivane Kuhtić, zamjena Tinamarel Mandić (KBC Zagreb).

Na izboru za nabolje izlaganje prvu nagradu osvojio je Luka Pasariček izlaganjem naziva „Utjecaj parametra „idelt“ u programskom paketu phits i metode računanja na iznos linearnog prijenosa energije primarnih protona u radioterapiji“ (IRB), drugo mjesto dodijeljeno je Mihaeli Mlinarić za izlaganje „Kontrola kvaliteta terapijskih distribucija doze u robotiziranoj radiokirurgiji korištenjem dvodimenzionalnog diodnog detektora“ (Radiochirurgia), te je treće mjesto pripalo izlaganju Nikole Šegedina „Određivanje korekcijskih faktora na volumno usrednjavanje za ionizacijske komore različitog volumena u uskim snopovima Co-60“.

Čestitamo svim dobitnicima nagrada!

Dobitnica prve nagrade za poster na 11. Simpoziju HDZZ-a

Dobitnica nagrade Arany Janos za 2014. godinu

József Pálinkás, predsjednik Mađarske Akademije Znanosti je na Forumu Vanjskih članova koji se održao u sklopu 185. sjednice Skupštine Akademije, predao Plakete Arany János i Medalje Arany János kojima se odaje priznanje radu mađarskih znanstvenika koji žive izvan granica Mađarske.

Medalja Arany János je priznanje koje se dodjeljuje mađarskim znanstvenicima i istraživačima koji žive u inozemstvu, te koji su – pored svojih istraživačkih rezultata – dali izniman doprinos na unapređenju mađarske znanosti i mađarske zajednice izvan domovine.

Među šestero nagrađenih je bila Mária Ranogajec-Komor, znanstvena savjetnica Instituta Ruđer Bošković iz Zagreba.

Mária Ranogajec-Komor je uz svoj dugogodišnji istaknuti znanstveni rad dala polet znanstvenom i umjetničkom životu Mađara u Hrvatskoj, pomagala je i pomaže i dalje uključivanje mladih u znanstveni rad, te je značajno doprinijela suradnji hrvatskih i mađarskih znanstvenika i istraživača.

Dobitnica nagrade grada Zagreba za 2013. godinu

Nagrade uručene na svečanoj sjednici povodom Dana grada Zagreba, dana 31. svibnja 2013.godine.

Godišnja nagrada HDZZ-a za mlade znanstvenike za 2013. godinu

Dr. sc. Tomislav Bituh dobitnik je nagrade HDZZ mladim znanstvenicima za najbolji rad ili doktorsku disertaciju iz područja znanosti o zračenju ili zaštite od zračenja u protekle dvije godine. Nagrada je dodijeljena za disertaciju podnaslovom “Istraživanje širenja fosfogipsa s odlagališta u okoliš uporabom radionuklida“ (Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2012.) Kao predstavnik HDZZ, dr.sc. Tomislav Bituh je sudjelovao u natjecanju mladih znanstvenika 4. europskom IRPA kongresu u Ženevi 2014. godine.

Dobitnik nagrade HDZZ-a za 2011. godinu

Dr. sc. Branko Petrinec dobitnik je nagrade HDZZ mladim znanstvenicima za najbolji rad ili doktorsku disertaciju iz područja znanosti o zračenju ili zaštiti od zračenja. Nagrada je dodijeljena za disertaciju naslova “Radiološka karakterizacija srednjeg i južnog Jadrana”, a sastoji se od diplome i novčane pomoći od 500 EUR za sudjelovanje na IRPA13 kongresu u Glasgowu. Kao predstavnik HDZZ, dr.sc. Branko Petrinec će sudjelovati u natjecanju mladih znanstvenika na IRPA13.

Godišnja nagrada HDZZ-a za mlade znanstvenike za 2019. godinu

Godišnja nagrada HDZZ-a za mlade znanstvenike i stručnjake za najbolji rad iz područja znanosti o zračenju i zaštite od zračenja u 2009. godini dodijeljena je dr.sc. Martini Rožmarić Mačefat za doktorsku disertaciju pod naslovom: „Određivanje niskih aktivnosti alfa i beta emitera u prirodnim uzorcima”. Kao predstavnica HDZZ, dr. sc. Martina Rožmarić Mačefat je sudjelovala u natjecanju mladih znanstvenika 3. europskom IRPA kongresu u Helsinkiju 2010. godine.

PRIZNANJA

Na redovnoj sjednici zbora članova HDZZ-a održanoj 20. travnja 2023. u Poreču, dr.sc. Mária Ranogajec-Komor izabrana je za počasnu članicu Hrvatskog društva za zaštitu od zračenja. Njezino dugogodišnje djelovanje na promociji društva, unapređenju zaštite od zračenja i velikom doprinosu na dobrom ugledu Društva samo su jedni od razloga za prijedlog Upravnog odbora HDZZ-a koji je jednoglasno podržan.

Dr. sc. Mária Ranogajec-Komor diplomirala je, magistrirala i doktorirala iz područja kemije na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta “Eötvös Loránd” u Budimpešti, gdje je i radila kao docent do odlaska u Zagreb. Od 1976. godine je zaposlena na Institutu Ruđer Bošković gdje je radila do umirovljenja, kao znanstvena savjetnica, 2009. godine. Tijekom svog rada uvela je zajedno sa suradnicima istraživanje i primjenu termoluminescentne dozimetrije u Hrvatskoj. Bila je uspješna u organizaciji i vođenju međunarodnih projekata. Uz projekte u okviru suradnje Jugoslavenske akademije znanosti i umjetonosti (kasnije HAZU) i Mađarske akademije znanosti (1996-2006), suradnje SR Njemačke i Jugoslavije (1986.-1991.), te projekt u okviru hrvatsko-američke suradnje (1996.-1998.) potrebno je posebno istaknuti bilateralnu suradnju s Japanom. Višegodišnji kontakti dr. sc. Ranogajec-Komor s japanskim znanstvenicima i stručnjacima rezultirali su (između ostalog) donacijom instrumenata što je omogućilo uvođenje nove dozimetrijske metode – radiofotoluminescentne dozimetrije u našu zemlju. Zahvaljujući tome, suradnici Laboratorija za radijacijsku kemiju i dozimetriju i danas imaju brojne uspješnu međunarodne i domaće suradnje.

Dr. sc. Mária Ranogajec-Komor članica je Hrvatskog društva za zaštitu od zračenja (HDZZ) od njegovog osnutka 1979. godine u Zagrebu, koje je u to vrijeme djelovalo u okviru tadašnjeg Jugoslavenskog društva za zaštitu od zračenja, a od 1991. djeluje kao samostalna udruga. Članica je Upravnog odbora od 1991. do 1995. godine, nakon čega postaje tajnicom Društva, a od 1997. pa sve do 2008. i predsjednicom HDZZ-a. Vrlo je aktivna članica Društva, što se između ostalog očituje i po stalnom sudjelovanju u znanstvenim ili organizacijskim odborima redovitih simpozija HDZZ-a s međunarodnim sudjelovanjem, od 1. simpozija održanog 1992. godine u Zagrebu, do 10. Simpozija održanog 2015. godine u Šibeniku. Usprkos mirovini, na svakom simpoziju Društva do 12. simpozija bila je aktivna sudionica s izlaganjima i radovima.

Osim u organizaciji nacionalnih simpozija, dr. sc. Ranogajec-Komor aktivno je sudjelovala i u organizaciji međunarodnih kongresa IRPA, više puta i kao članica znanstvenog odbora, i predstavnica HDZZ-a. Organizirala je i animirala odlazak relativno velikog broja hrvatskih znanstvenika i stručnjaka, članova HDZZ-a na regionalne, europske i svjetske kongrese IRPA.

Posebno treba istaknuti vrlo uspješan Regionalni kongres IRPA, održan u organizaciji HDZZ-a pod njenim vodstvom u Dubrovniku 2001. godine s preko 200 sudionika iz 28 zemalja s 5 kontinenata. Kongres je suorganiziralo još 9 europskih društava IRPA-e.

Za vrijeme predsjedništva dr Marije Ranogajec-Komor, HDZZ je steklo međunarodni ugled u zajednici zaštite od zračenja kao rezultat znanstvene aktivnosti, uspješne organizacije i suorganizacije regionalnih kongresa IRPA-e i suradnje s drugim društvima za zaštitu od zračenja u Europi. Postignuta je financijska stabilnost Društva koja je omogućila mnogobrojne aktivnosti, između ostalog i provedbu programa za potporu pri sudjelovanju mladih znanstvenika na kongresima IRPA-e. Treba istaknuti i njeno sudjelovanje na sastanku europskih društva za zaštitu od zračenja koji je 2009. organiziran u Zagrebu te još jedan 10 godina nakon, tijekom mandata predsjednice dr. sc. Ines Krajcar Bronić.

Rad dr. sc.Márie Ranogajec-Komor i međunarodno je prepoznat te je 2006. godine primila nagradu “Počasna igla” Austrijskog društva za zaštitu od zračenja za dugogodišnji doprinos međunarodnoj zajednici za zaštitu od zračenja. Jedna je od prvih dobitnica te nagrade. Mađarska akademija znanosti za unapređenje znanstvenog i umjetničkog životu Mađara u Hrvatskoj te značajni doprinos suradnji između hrvatskih i mađarskih znanstvenika-istraživača 2009 dodijelila joj je medalju “Arany János”.

Teško je u nekoliko rečenica navesti sva Marikina dostignuća, ali njezina skromnost, vedrina i entuzijazam koji širi oko sebe, jednostavno, zarazni su.

Nakon izglasavanja prijedloga na sjednici, dr. sc. Ranogajec-Komor kratko je zahvalila, što je bio vrlo dirljiv i emotivan trenutak. Priznanje joj je dodijeljeno na svečanoj večeri tijekom 13. Simpozija HDZZ-a.

Još jednom čestitke Mariki na zasluženom priznanju i hvala na dobro postavljenim temeljima zbog kojih Društvo i danas živi i djeluje.

Izabrana za potpredsjednicu IRPS-a za centralnu i istočnu Europu

Na nedavno održanom simpoziju ISRP12 (12th International Symposium on Radiation Physics) koji se održan u organizaciji IRPS (International Radiation Physics Society, radiationphysics.org, www.canberra.edu.au/irps) od 7. do 12. listopada 2012. godine, znanstvena savjetnica Instituta Ruđer Bošković i tajnica HDZZ-a (Ines Krajcar Bronić) izabrana je za regionalnu potpredsjednicu IRPS-a za centralnu i istočnu Europu.

Međunarodno društvo za radijacijsku fiziku (IRPS) je udruga znanstvenika iz cijelog svijeta koji se bave istraživanjima u području radijacijske fizike (osnovni procesi radijacijske fizike, izvori zračenja i detektori zračenja, kvantitativne analitičke tehnike uz korištenje fotona i ioniziranih čestica, spektroskopske tehnike XAFS, XANES, XRF, Raman itd, nuklearni gorivi ciklus), kao i različitim primjenama zračenja i radijacijske fizike u istraživanju materijala, razvoju novih tehnologija i industrijskim primjenama, medicinskim i biomedicinskim primjenama, u istraživanju okoliša na Zemlji i istraživanju svemira, te u istraživanju kulturne baštine i umjetničkih predmeta.

Simpoziji ISRP (International Symposium on Radiation Physics) održava se svake treće godine, a 1991. godine domaćin ISRP-5 bio je Dubrovnik, odnosno dr. Ante Ljubičić s IRB-a. Prije simpozija se nominiraju kandidati za funkcije u vodstvu društva a izbor se vrši putem biltena Društva (IRPS Bulletin) tijekom nekoliko mjeseci prije samog kongresa. Novo vodstvo se predstavlja članstvu i preuzima poloęĽ tijekom ceremonije zatvaranja skupa. Ove godine je Ines Krajcar Bronić izabrana na mjesto regionalnog potpredsjednika ISRP-a za centralnu i istočnu Europu. Prisustvovala je zavšnom­ sastanku starog vodstva, te se predstavila dosadašnjem­ i budućem­ članovima Upravnog odbora IRPS-a, koji su izrazili zadovoljstvo da u UO imaju ponovno predstavnika s IRB-a kao respektabilne institucije na području radijacijske fizike, nakon dugogodišnjeg članstva dr. Ante Ljubičića u UO.

Na ovogodišnjm skupu ISRP-12 u Rio de Janeiru u Brazilu sudjelovalo je preko 250 znanstvenika iz cijelog svijeta, a prikazali su 56 usmenih priopćenja i oko 260 posterskih prezentacija. Osim toga, najeminentniji znanstvenici iz područja radijacijske fizike održali su 5 dvosatnih revijalnih predavanja (Osnovni procesi u radijacijskoj fizici, Terapije zračenjem, “Hot topics” u medicinskoj fizici, Ubrzivač elektrona, Sinhrotron i primjene), te 15 plenarnih predavanja u trajanju od 45 minuta (Radijacijske tehnike u zaštiti granica, Tehnike spektralne dekonvolucije, Primjena sinhrotronskog zračenja u istraživanju materijala, Karakterizacija materijala ionskim snopovima, Egzotične jezgre, Inovativne tehnologije primjene X-zraka, Higgsov bozon, Izvori zračenja za brahiterapiju, Plinski detektori i moderne inačice, Primjena zračenja u istraživanju skrivenih detalja na umjetničkim slikama, Primjena zračenja u prevenciji i konzervaciji kulturne baštine, Radijacijske tehnike u istraživanju starog nakita i kovanica). Sva predavanja su bila vrlo zanimljiva i predstavljala su kako povijesni pregled pojedinih tehnika, tako i moderne primjene i perspektive primjene zračenja u raznim područjima znanosti i tehnologije.

Sudjelovanje 24. svibnja 2013. godine u emisiji HRT Slušaj kako zemlja diše s temom Akcidenta u Fukushimi

Dr.sc. Maria Ranogajec-Komor dobila počasnu iglu

Ines Krajcar Bronić i Saveta Miljanić

Na svečanoj sjednici Austrijskog društva za zaštitu od zračenja (ÖVS) održanoj 6.12.2006. u Beču povodom 40. godišnjice osnivanja društva, Upravni odbor ove organizacije dodijelio je ‘Ruđerovki’ dr. Márii Ranogajec-Komor nagradu “Počasna igla” za dugogodišnji doprinos međunarodnoj zajednici za zaštitu od zračenja. Nagrada nazvana “Počasna igla” (“Honorary Needle”) prvi puta je dodijeljena upravo 2006. godine, a dodjeljivat će se svake druge godine. Nagrada je ustanovljena kako bi ÖVS osobama iz prijateljskih društava za zaštitu od zračenja odalo priznanje za posebne zasluge i/ili dugogodišnji doprinos suradnji s tim društvom, kao i za posebne inicijative za usuglašavanje aktivnosti vlastitih društava za zaštitu od zračenja i ÖVS. Prvi dobitnici, uz dr. Ranogajec-Komor, su i sljedeći zaslužni članovi međunarodne zajednice zaštite od zračenja: Rupprecht Maushart (Njemačka), Renate Czarwinski (član IRPA Executive Council, Njemačka), Klaus Henrichs (Njemačka), Denisa Nikodémová (Slovačka), te Celso Osimani (Italija). U obrazloženju nagrade dr. Ranogajec-Komor posebno je istaknuta česta suradnja Hrvatskog društva za zaštitu od zračenja (HDZZ) i ÖVS na organizaciji simpozija o zaštiti od zračenja u Srednjoj Europi, stručna suradnja i značajan doprinos razvoju zaštite od zračenja u posljednjih 40 godina.

Dr. Márika Ranogajec-Komor znanstvenica je Zavoda za kemiju materijala Instituta ‘Ruđer Bošković’. Diplomirala je, magistrirala i doktorirala iz područja kemije na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta “Eötvös Loránd” u Budimpešti, a od 1976. godine zaposlena je na Institutu “Ruđer Bošković”.

Dr. Márika Ranogajec-Komor članica je Hrvatskog društva za zaštitu od zračenja (HDZZ) od njegovog osnutka. HDZZ je osnovano 1979. godine u Zagrebu, a djelovalo je o okviru tadašnjeg Jugoslavenskog društva za zaštitu od zračenja (osnovano 1963. godine). Kao samostalna udruga u samostalnoj Hrvatskoj HDZZ djeluje od 1991. godine, a od 1992. godine je punopravni član Međunarodnog društva za zaštitu od zračenja – IRPA (International Radiation Protection Association). Predsjednica je HDZZ-a u dva mandata, od 1997. godine.

Od kada je Marika preuzela predsjedništvo, članstvo HDZZ-a je u stalnom porastu, i danas ima 166 članova od čega je čak 47 djelatnika (i umirovljenika) našeg Instituta. dr. Ranogajec-Komor je stalni aktivni član Društva, što se između ostalog vidi i po stalnom sudjelovanju u znanstvenim ili organizacijskim odborima redovitih simpozija HDZZ-a s međunarodnim sudjelovanjem, od Prvog simpozija održanog 1992. u Zagrebu, do Šestog održanog 2005. u Stubičkim Toplicama, odnosno Sedmog simpozija planiranog za 2007. godinu. Posebno je uspješan bio Regional Congress of IRPA, održan 2001. godine u Dubrovniku s preko 200 sudionika iz 28 zemalja s 4 kontinenta (o tome smo pisali na stranicama “Ruđera”, br. 6 iz 2001.). Nakon tog regionalnog kongresa izdan je 2002. godine zbornik radova na CD ROM-u sa 178 radova.

Osim u organizaciji nacionalnih simpozija, dr. Ranogajec-Komor aktivno je sudjelovala i u organizaciji međunarodnih kongresa IRPA – regionalnih u Obergurglu, Austrija (1993.), Pragu, Češka (1997.), Budimpešti, Mađarska (1999.) te .Prvog i Drugog Europskog kongresa IRPA u Firenci (2002.) i Parizu (2006.). Organizirala je i animirala odlazak relativno velikog broja hrvatskih znanstvenika i stručnjaka, uglavnom članova HDZZ-a, na te kongrese kao i na svjetske kongrese IRPA (IRPA-9 Beč 1996, IRPA-10 Hiroshima 2000, IRPA-11 Madrid 2004).

Znanstveni rad u Mađarskoj prije dolaska u Zagreb obuhvaćao je područja primjene Mössbaurovog efekta na razna istraživanja kao npr. istraživanja hidrolize i struktura otopina željeza. U Zagrebu, u Laboratoriju za radijacijsku kemiju i dozimetriju prva počinje istraživanja termoluminescentne (TL) dozimetrije – to su ujedno bila i prva takva istraživanja u Hrvatskoj. Rezultati koje je ostvarila sa svojim suradnicima su (osim objavljenih znanstvenih radova) i uvođenje TL dozimetrije kao rutinske metode osobne dozimetrije u više ustanova. Dr. Ranogajec-Komor je posebno bila uspješna u organizaciji i vođenju međunarodnih projekata (ukupno 7). To su projekti u okviru suradnje JAZU i Mađarske akademije znanosti (1975. -1995.), projekt u sklopu znanstveno-tehnološke suradnje SR Njemačke i Jugoslavije (1986.-1991.), projekt u okviru hrvatsko-američke suradnje (1996.-1998.) te projekti između HAZU i Mađarske akademije znanosti (1997.-2006.). Kao suradnica sudjelovala je na još 6 međunarodnih projekata. Posebno treba istaći bilateralnu suradnju s Japanom. Višegodišnji kontakti dr. Ranogajec-Komor s japanskim znanstvenicima i stručnjacima rezultirali su (između ostalog) donacijom instrumenta proizvodnje Chiyoda Tecnol Corporation iz Tokya u vrijednosti od 42500 EUR. Ova oprema omogućava uvođenje nove dozimetrijske metode – radiofotoluminescentne dozimetrije u našu zemlju.

Od karakternih osobina istaknuli bismo vedrinu i entuzijazam koje širi oko sebe, sposobnost animiranje suradnika da daju najviše i najbolje od sebe, zbog čega je u svim akcijama koje potakne Marika pravi “spiritus movens”.

Zbog svega navedenog ne iznenađuje odluka Austrijskog društva za zaštitu od zračenja da upravo dr. Maria Ranogajec-Komor bude jedna od dobitnika prve “Počasne igle”, načemu jojnajiskrenije čestitamo.

Dobitnici nagrade Počasna igla Austrijskog društva za zaštitu od zračenja iz 2006. godine

Dr.sc. Nada Horvatinčić izabrana za predsjednicu ESIR-a

Sa Generalne skupštine ESIR-a stiže još jedno priznanje članici HDZZ-a

ESIR – European Society for Isotope Research je udruga znanstvenika koji se bave izotopnim istraživanjima, fokusirana prvenstveno na srednju Europu, ali je otvorena svim zainteresiranima iz cijelog svijeta. Povijest ESIR-a počinje inicijativom znanstvenika iz Poljske na čelu s Mariuszom O. Jedrysekom, koji su 1990. godine organizirali međunarodni skup „Tri izotopna dana“ (International Isotope Meeting “Three Isotopic Days”). Na tom skupu je predloženo osnivanje znanstvene izotopne udruge koja bi imala za cilj poticanje suradnje znanstvenika koji koriste izotopna istraživanja iz svih dijelova Europe i svijeta te promicanje razmjene ideja i rezultata izotopnih istraživanja s naglaskom na izotopnu geokemiju putem organiziranja sastanaka. Izotopna istraživanja od interesa za ESIR obuhvadaju različite aspekte i primjene prirodne raspodjele stabilnih i radioaktivnih izotopa, kao što su: izotopi u geokemijskim procesima, geoznanostima, paleoklimatologiji i paleoekologiji, ekologiji i istraživanju okoliša, hidrogeologiji, oceanologiji i meteorologiji, primjena izotopa u industriji, rudarstvu, forenzici i raznim drugim područjima, te razvoj metoda i tehnika mjerenja.

Sastanci ESIR-a održavaju se redovito od 1992. godine. Prvi sastanak (ESIR I Isotope Workshop) održan je u Lublinu (Poljska) 1992. godine, a ESIR XII Isotope Workshop održan je od 24. do 26. srpnja 2013. godine u Freibergu, Njemačka. Skupovima prisustvuju znanstvenici koji koriste razne izotope u svojim istraživanjima ne samo iz Europe nego iz cijelog svijeta. Suradnici Laboratorija za mjerenje niskih radioaktivnosti Instituta Ruđer Bošković redovito sudjeluju na skupovima ESIR-a od 1998. godine. Na prošlom sastanku (ESIR XI u Budimpešti 2011. godine) predloženo je da organizator jednog od sljededih simpozija bude Hrvatska, odnosno Institut Ruđer Bošković. Na Generalnoj skupštini ESIR-a koja je održana 24. srpnja 2013. tijekom skupa ESIR XII taj je prijedlog podržan i jednoglasno (aklamacijom) prihvaćen. Dr.sc. Nada Horvatinčić također je aklamacijom izabrana za predsjednicu ESIR-a tijekom sljedeće dvije godine i za glavnog organizatora skupa ESIR XIII, a Ines Krajcar Bronić za glavnu tajnicu.