Etički kodeks IRPA

Ovi etički principi su namijenjeni članovima društava za zaštitu od zračenja, koja su pridružena Međunarodnoj udruzi za zaštitu od zračenja (International Radiation Protection Association, IRPA) glede održavanja profesionalne razine etičkog ponašanja u vezi sa zaštitom od zračenja.

Principi se trebaju smatrati smjernicama. Članovi društava mogu ih koristiti kako bi utvrdili ispravnost svoga ponašanja u svim odnosima u kojima ostvaruju stručnu djelatnost. Pridružena društva se pozivaju da ih usvoje ili ugrade prema potrebi.

Ako postoji razlog da se vjeruje da je član prekršio Etički kodeks, očekuje se da će društvo istražiti i poduzeti odgovarajuće mjere.

Dokument IRPA11 / GA / 4 (Otk)
Ref: IRPA 7/4

Etički kodeks IRPA-e

Ovi etički principi su namijenjeni članovima društava za zaštitu od zračenja, koja su pridružena Međunarodnoj udruzi za zaštitu od zračenja (International Radiation Protection Association, IRPA) glede održavanja profesionalne razine etičkog ponašanja u vezi sa zaštitom od zračenja. Principi se trebaju smatrati smjernicama. Članovi društava mogu ih koristiti kako bi utvrdili ispravnost svoga ponašanja u svim odnosima u kojima ostvaruju stručnu djelatnost. Pridružena društva se pozivaju da ih usvoje ili ugrade prema potrebi. Ako postoji razlog da se vjeruje da je član prekršio Etički kodeks, očekuje se da će društvo istražiti i poduzeti odgovarajuće mjere.

 1. Članovi će koristiti svoje stručno znanje i procjenu na najbolji mogući način i obavljati svoje dužnosti s integritetom.
 2. Članovi neće dozvoliti sukob interesa, pritiske uprave ili uplitanje mogućeg vlastitog interesa pri, profesionalnoj prosudbi i davanju savjeta. Članovi posebice neće ugroziti javnu dobrobit i sigurnost u korist interesa poslodavca.
 3. Članovi neće preuzimati poslove ili savjetovanja koji su u suprotnosti s javnom dobrobiti ili zakonom.
 4. Članovi će štititi povjerljivost informacija dobivenih tijekom obavljanja svojih profesionalnih dužnosti, pod uvjetom da takva zaštita nije sama po sebi nemoralna ili nezakonita.
 5. Će osigurati da se odnosi sa zainteresiranim stranama, drugim stručnjacima i širom javnosti temelje na najvišim standardima integriteta, profesionalnosti i poštenja.
 6. Članovi se trebaju uvjeriti o opsegu i sadržaju stručnih funkcija potrebnih u određenim okolnostima, a posebno o onima koje se odnose na javnu sigurnost. Članovi ne bi trebali prihvatiti profesionalne obveze ako nisu kvalificirani ili ne vjeruju da su kompetentni za njihovu provedbu.
 7. trebaju poduzeti sve razumne korake kako bi se uvjerili da su osobe koje obavljaju posao pod njihovim nadzorom ili upravom kompetentne, te da nisu pod pritiskom prekomjernog radnog opterećenja ili pod nekim drugim pritiscima.
 8. Članovi trebaju nastojati trajno poboljšavati svoje stručno znanje, vještine i sposobnosti.
 9. Stručna izvješća, izjave, publikacije ili preporuke koje objavljuju članovi trebaju se temeljiti na načelima i znanosti zaštite od zračenja, biti napisana točno prema znanju i sposobnosti, te citirana na odgovarajući način.
 10. Članovi trebaju, kad god je to moguće i prikladno, ispravljati krive, senzacionalističke te neopravdane izjave koje se tiču zračenja i zaštite od zračenja.
 11. Članovi trebaju iskoristiti svaku priliku za osvješćivanje javnosti i jačanje razumijevanja javnosti o zaštiti od zračenja, kao i o svrsi i ciljevima IRPA-e i vlastitog društva.