Simpoziji

S MEĐUNARODNIM SUDJELOVANJEM

Nuklearna prijetnja – jesmo li spremni

Poreč, 18. – 21. travnja 2023.

S MEĐUNARODNIM SUDJELOVANJEM

VARAŽDIN, HOTEL TURIST, 10. – 12. TRAVNJA 2019.

S MEĐUNARODNIM SUDJELOVANJEM

OSIJEK, HOTEL OSIJEK, 5. – 7. TRAVNJA 2017.

S MEĐUNARODNIM SUDJELOVANJEM

GRAD KRK, OTOK KRK, 10.-12. TRAVNJA 2013.

U gradu Krku na otoku Krku od 10. do 12. travnja 2013. održan je Deveti simpozij Hrvatskog društva za zaštitu od zračenja (HDZZ) s međunarodnim sudjelovanjem.

Skup je organizirao HDZZ uz pomoć suorganizatora Instituta Ruđer Bošković, Instituta za medicinska istraživanja i medicinu rada te Državnog zavoda za radiološku i nuklearnu sigurnost i pod pokroviteljstvom Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, Ministarstva zdravlja i Ministarstva gospodarstva. Predsjednice Organizacijskog i Znanstvenog odbora bile su „Ruđerovke“ Marija Majer i Željka Knežević.

Na skupu je sudjelovalo 115 sudionika: 84 sudionika iz domaćih znanstvenoistraživačkih i državnih institucija, sveučilišta, zdravstva i gospodarstva te 31 inozemni predavač i izlagač (predstavnici iz Austrije, BiH, Mađarske, Njemačke, Slovačke, Slovenije, Srbije i Japana). Domaćin Simpozija i ove je godine bio lijep i ugodan Hotel “Valamar Koralj” u gradu Krku.

Znanstveni dio skupa bio je podijeljen u sedam tema: Opće teme, Dozimetrija zračenja, Biološki učinci zračenja, Izloženost stanovništva zračenju, Zaštita od zračenja u medicini, Radioekologija te Instrumentacija i mjerne tehnike. Ove godine prijavljen je do sada najveći broj radova, ukupno 83 i svi su tiskani prije početka Simpozija u već tradicionalno žutom Zborniku radova čije su urednice Željka Knežević, Marija Majer i Ines Krajcar Bronić. Na Simpoziju je predstavljeno 77 radova. Od toga je 30 radova predstavljeno u obliku postera, dok je 47 autora svoje radove predstavilo u petnaestominutnim izlaganjima. Na izboru najboljeg postera prvu nagradu osvojio je poster „Koncentracije aktivnosti 210Po i 210Pb u dagnjama (Mytilus galloprovincialis) te procjena ukupne godišnje doze za priobalno stanovništvno Republike Hrvatske“ prve autorice Matee Rogić dok su drugu nagradu podijelili posteri „Raspodjela 137Cs u mesu i unutarnjim organima divlje svinje“ prve autorice Božene Skoko i „Radioaktivnost u umjetnim gnojivima“ čija je prva autorica Milica Rajačić. Na izložbi opreme i instrumentacije predstavila su se dva dva izlagača: Chiyoda Technol Corporation iz Japana i Canberra Packard Central Europe Gmbh, Austrija.

Tijekom Simpozija održan je Okrugli stol koji je ove godine bio posvećen obilježavanju 50 godina organizirane zaštite od zračenja na ovim prostorima. Predstavnici društava Hrvatske, Slovenije i Srbije predstavili su razvoj zaštite od zračenja u regiji te današnje aktivnosti svojih društava. Održana je izborna sjednica Zbora članova HDZZ-a na kojoj je izabrana nova predsjednica, tajnica te Upravni i Nadzorni odbor. Svi prisutni zahvalili su dosadašnjoj predsjednici Saveti Miljanić na uspješnom vođenju Društva tijekom svog mandata. Novoj predsjednici HDZZ-a, Ines Krajcar Bronić, želimo uspješan rad s novoizabranim čelnicima.

Osim u pauzama zanimljivih i raznovrsnih predavanja, sudionici Devetog simpozija mogli su se družili tijekom izleta u Bašku, Jurandvor i maslinik Nerezice, te tijekom svečane večere uz glazbu i ples.

Svoj doprinos uspješnosti dali su i sponzori Belmet97 d.d.d., Grad Zagreb, F&J Speciality Products, INC. (SAD), Jadransko osiguranje d.d. (podružnica Osijek), Medicem servis d.d.d., PIK Vrbovec, PLINACRO, Siemens d.d., te turističke zajednice grada Krka i Zagreba prigodnim poklonima za svakog sudionika.

S MEĐUNARODNIM SUDJELOVANJEM

GRAD KRK, OTOK KRK, 13.-15. TRAVNJA 2011.

U organizaciji Hrvatskoga društva za zaštitu od zračenja (HDZZ), uz glavne suorganizatore Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada, Institut “Ruđer Bošković” i Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost, u gradu Krku na otoku Krku od 13. do 15. travnja 2011. održan je Osmi simpozij Hrvatskoga društva za zaštitu od zračenja s međunarodnim sudjelovanjem.

Ovim je Simpozijem nastavljena dugogodišnja tradicija organiziranog okupljanja znanstvenika i stručnjaka različitih profila radi razmjene novih informacija i prikaza aktualnih saznanja na području zaštite od zračenja.

Na ovogodišnji skup odazvalo se oko 120 sudionika iz domaćih znanstveno-istraživačkih i državnih institucija, sveučilišta, zdravstva i gospodarstva, ali i inozemnih predavača te izlagača.

Organizatori Simpozija izuzetno su zadovoljni s posjećenošću i njegovim znanstvenim doprinosom u području zaštite od zračenja. Od prijavljenih 82-ju priopćenja (od čega je 80 tiskano u zborniku) prikazano je njih 79 (26 postera i 53 predavanja). Uspješnosti skupa zasigurno su pridonijeli lijep i ugodan Hotel Valamar Koralj te njegovo ljubazno osoblje.

Rad Simpozija odvijao se u okviru ovih tema: Opće teme u zaštiti od zračenja; Dozimetrija zračenja i instrumentacija; Biološki učinci zračenja; Izloženost stanovništva zračenju; Zaštita od zračenja u medicini; Radioekologija; Neionizirajuća zračenja te Ostale teme. Na skupu je održan aktualni sat o temi nuklearne nesreće u Japanu i okrugli stol na temu akreditacije laboratorija u području zaštite od zračenja. U okviru Simpozija održana je i Godišnja skupština Zbora HDZZ-a. Sudionici skupa mogli su za vrijeme njegova trajanja razgledati i tehničku izložbu na kojoj su se predstavili domaći i strani izlagači različite opreme i instrumentacije.

Na Simpoziju je proveden i izbor “naj-postera”, na kojem je nagrađen rad skupine autora Božene Skoko, Gordane Marović, Dinka Babića i Ivana Vickovića iz Instituta za medicinska istraživanja i medicinu rada u Zagrebu pod naslovom 137Cs na istraživačkom poligonu “Šumbar”.

Prije održavanja Simpozija priređen je i tiskan Zbornik radova koji su uredile Ines Krajcar Bronić, Nevenka Kopjar, Mirta Milić i Gina Branica. Zbornik je u pdf-formatu dostupan na adresi www.hdzz.hr. Sudionici skupa pozvani su da svoje radove upotpune za objavljivanje u časopisu Arhiv za higijenu rada i toksikologiju, što su neki od njih i učinili pa su njihovi znanstveni, stručni i pregledni radovi objavljeni u ovome broju.

Gina Branica i Nevenka Kopjar

S MEĐUNARODNIM SUDJELOVANJEM

HOTEL AMBASADOR, OPATIJA, 29.-31. SVIBNJA 2008.

U Opatiji je od 29. do 31. svibnja 2008. održan sedmi simpozij Hrvatskog društva za zaštitu od zračenja (HDZZ) s međunarodnim sudjelovanjem. Skup su organizirali HDZZ, te IRB i IMI.

Predsjednici organizacijskog i znanstvenog odbora bili su Željko Grahek i Delko Barišić. Po prvi put je simpozij organiziran zajednički s Hrvatskim društvom za zaštitu od neionizirajućih zračenja “Albert Einstein”.

Nakon svečanog otvaranja oba Društva su zajedno slušala pozvana predavanja Ksenije Zahradke, Mirne Šitum i Nikice Gabrića. Na simpoziju je sudjelovalo osamdesetak sudionika iz Hrvatske, te predstavnici Bosne i Hercegovine, Madžarske, Poljske, Slovačke, Slovenije i Srbije. Predstavljena su 44 rada, i to 8 priopćenja u sekciji Opće teme od interesa za zaštitu od zračenja, u sekciji Dozimetrija zračenja i instrumentacija 8 radova, u sekciji Biološki učinci zračenja 6, u sekciji Zaštita od zračenja u medicini 8 radova, u Radioekologiji 8 radova, te u sekciji Radon 6 radova. Svi radovi objavljeni su u već tradicionalno u Zborniku radova, kojeg su urednici Delko Barišić, Željko Grahek, Ines Krajcar Bronić i Saveta Miljanić.

Kao sastavni dio skupa održana je i sjednica Zbora članova HDZZ, kao najvišeg tijela Društva na kojoj su izabrani novi članovi HDZZ-a, te članovi Upravnog i Nadzornog odbora Društva. Svi prisutni zahvalili su dosadašnjoj predsjednici Mariki Ranogajec Komor na uspješnom vođenju Društva u dva predsjednička mandata. U tom razdoblju je Društvo brojčano značajno ojačalo i postalo međunarodno ugledno, o čemu i nagrada “Počasna igla” Austrijskog društva za zaštitu od zračenja, a koju je Marika Ranogajec Komor dobila krajem 2006. godine.

Novoj predsjednici HDZZ-a Saveti Miljanić želimo uspješan rad s novoizabranim čelnicima.