Zbornik sažetaka Simpozija Hrvatskog društva za zaštitu od zračenja

Nakladnik: Hrvatsko društvo za zaštitu od zračenja, Bijenička cesta 54, 10000 Zagreb
Urednici: Branko Petrinec, Luka Pavelić, Jelena Popić, Nevenka Kopjar
Učestalost objavljivanja: dvogodišnje
Početna godina postavljanja na mrežu: 2023.

13. Simpozij Hrvatskog društva za zaštitu od zračenja