Dan medicinske fizike – 2017.

7. studenog 2017. u KBC Zagreb održana je javna tribina pod naslovom Medicinska fizika i kliničko inženjerstvo u Hrvatskoj i svijetu povodom Međunarodnog dana medicinske fizike i Svjetskog dana kliničkog inženjerstva.

Organizator javne tribine je Hrvatsko društvo za biomedicinsko inženjerstvo i medicinsku fiziku (HDBIMF) te suorganizatori Hrvatsko društvo za zaštitu od zračenja i Klinički bolnički centar Zagreb.

Na javnom tribini sudjelovali su predavači iz tema medicinske fizike i kliničkog inženjerstva sa svojim prezentacijama. Održano je ukupno devet prezentacija.

Nakon tribine održana je rasprava te prigodni domjenak.