Izvještaj organizatorica nakon održanog 2. skupa sekcije mladih Hrvatskog društva za zaštitu od zračenja

2. skup sekcije mladih HDZZ-a održan je u utorak, 11. veljače 2020. na Institutu Ruđer Bošković uz sudjelovanje 12 mlađih članova Društva koji su održali 9 predavanja. Sudjelovali su:

 • Ana Buinac (KBC Zagreb, Odjel medicinske fizike);
 • Ivana Coha (Institut Ruđer Bošković, Zavod za istraživanje mora i okoliša, Laboratorij za radioekologiju);
 • Goran Gajski (Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada, Jedinica za mutagenezu);
 • Marko Gerić (Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada, Jedinica za mutagenezu);
 • Gorana Karanović (Institut Ruđer Bošković, Zavod za istraživanje mora i okoliša, Laboratorij za radioekologiju);
 • Katja Magdić Košiček (Institut Ruđer Bošković, Zavod za istraživanje mora i okoliša, Laboratorij za radioekologiju);
 • Ante Matanić (KBC Sestre milosrdnice, Odjel za medicinsku fiziku);
 • Marijana Nodilo (Institut Ruđer Bošković, Zavod za kemiju materijala, Laboratorij za radijacijsku kemiju i dozimetriju);
 • Luka Pavelić (Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada, Jedinica za dozimetriju zračenja i radiobiologiju);
 • Marina Poje Sovilj (Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Odjel za fiziku);
 • Ivana Tucaković (Institut Ruđer Bošković, Zavod za istraživanje mora i okoliša, Laboratorij za radioekologiju);
 • Ivana Zamboni (KBC Zagreb, Odjel medicinske fizike).

Cilj skupa bio je okupljanje i međusobno upoznavanje mlađih članova HDZZ-a (do navršenih 35, iznimno 40, godina života i/ili do 10 godina rada u području) kako bi mogli u opuštenoj atmosferi raspravljati o problematikama kojima se bave u području znanosti o zračenju.

Predsjednica HDZZ-a dr. sc. Ines Krajcar Bronić i tajnica dr. sc. Željka Knežević Medija otvorile su skup i održale uvodni sastanak sa sudionicima. Tema je bila trenutačna situacija i broj mladih u Društvu te su otvorene potencijalne teme za završnu raspravu.

Nakon uvodnog dijela sudionici su održali predavanja uz raspravu nakon svakog predavanja. Skup je održan u prijateljskoj i ugodnoj atmosferi, a sva predavanja i rasprave su bili na visokoj profesionalnoj razini te su potaknuli razgovore o mogućim budućim suradnjama. Detalji o sudionicima i održanim predavanjima nalaze se u knjižici Skupa.

Ante Matanić održao je predavanje “Kontrola kvalitete u radioterapiji” i dao pregled važnog dijela posla u medicinskoj fizici koje još uvijek nije standardizirano na nacionalnom nivou.

Ivana Zamboni je predavanjem “Izazovi radioterapije pacijenata sa srčanim ugradbenim elektroničkim uređajima (CIED)” dala pregled važne teme planiranja radioterapije kod pacijenata sa srčanim pomagalima.

Marko Gerić je predavanjem “Umrežavanje na Simpoziju mladih HDZZ-a: studija biomonitoringa djece izložene rendgenu sinusa” prikazao uspješnu suradnju započetu nakon prošlog skupa.

Marina Poje Sovilj održala je intrigantno predavanje “Neutronska komponenta ambijentalnog doznog ekvivalenta na zrakoplovnim visinama” koje je pobudilo veliki interes sudionika i brojna pitanja. Marina je izložila i novosti s kojima se njezin laboratorij nosi pri radu na određivanju radona u javnim objektima.

Katja Magdić Košiček je predstavila svoje postdoktorsko istraživanje predavanjem “Metode pripreme tankih filmova za izolaciju i određivanje Fe-55”.

Ivana Coha je zanimljivim predavanjem “Usporedba sorpcije Sr na prirodni zeolit klinoptilolit i sintetički zeolit Z4A” predstavila istraživanje vezano uz ispitivanje jeftinijih sorbenata za radioizotope.

Ivana Tucaković je predstavila dio svog rada na određivanju radioizotopa u okolišu intrigantnim predavanjem “Primjena gama spektrometrije u datiranju sedimenata određivanjem Pb-210 i Cs-137”.

Luka Pavelić je predstavio rad na svojoj doktorskoj disertaciji predavanjem “Razvoj dozimetrijskog detektora visoke rezolucije za mjerenja u impulsnim poljima“.

Marijana Nodilo je predavanjem “Nuklearna forenzika – osnovni pojmovi i implementacija na IRB-u” predstavila tematiku nuklearne forenzike, njeno trenutno stanje i moguću budućnost na Institutu Ruđer Bošković.

Na kraju dana su svi sudionici sudjelovali u završnoj raspravi, a dio rasprave je zbog ograničenog vremena nastavljen i putem elektroničke pošte, tijekom koje su doneseni sljedeći zaključci:

 1. Svi sudionici se slažu da se sljedeći skup sekcija mladih HDZZ-a održi za dvije godine. Marina Poje Sovilj je predložila održavanje skupa u Osijeku. Podržano je održavanje manje formalnog druženja u sklopu Simpozija HDZZ-a sljedeće godine. Također, predloženo je da se prilikom revizije članstva sastavi posebna lista članova mlađih od 40 godina.
 2. Marina Poje Sovilj je odstupila s mjesta predstavnice mladih te je održan izbor sljedećeg predstavnika/ce. Kako je tijekom rasprave dio sudionika morao napustiti Skup, prijedlog kandidata i zatim glasovanje, održano je putem elektroničke pošte. Većinom glasova izabran je Ante Matanić.
 3. Raspravljena je potencijalna lokacija sljedećeg simpozija koji će se održati sljedeće, 2021. godine. Prijedlozi su Zagreb, Sv. Martin na Muri, Rijeka, Gorski kotar, Plitvice i Dubrovnik (dosta udaljen za dolaske na jedan dan). Dio mladih je predložio da službeni jezik bude engleski kako bi se privuklo više stranih kolega.
 4. Kako su sva predavanja bila na visokom nivou, dio mladih se složio da ih ponovno održe za cjelokupno članstvo HDZZ-a. Prijedlog je da po tri predavanja budu organizirana u sklopu kratkog seminara u popodnevnim satima.

Organizatorice Marina Poje Sovilj i Marijana Nodilo zahvaljuju svima na potpori.