Japanska delegacija na IRB-u

Laboratorij za radijacijsku kemiju i dozimetriju (LRKD) Instituta Ruđer Bošković (IRB) i Dječju bolnicu Srebrnjak posjetila je japanska delegacija od 27. do 29. ožujka 2014 godine. U delegaciji su bili predstavnici Chiyoda Technol Corporation (CTC), predsjednik CTC-a i CEO Toshikazu Hosoda, izvršni direktor CTC-a Makoto Imai i Toshikazu Suzuki, savjetnik Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA) za Fukushimu. CTC je jedna od vodećih institucija u Japanu i u svijetu u području zaštite od zračenja te primjene zračenja. S istraživačkim centrom CTC–a (Oarai Research Center) grupa za dozimetriju unutar LRKD IRB (Ž. Knežević Medija, M. Majer, S. Miljanić, M. Ranogajec-Komor) te Odjel radiologije u bolnici Srebrnjak (Đ. Milković) ima dugogodišnju uspješnu suradnju na području radiofotoluminescentne dozimetrije. IRB i Oarai Research Center CTC imaju već 7 godina i sporazum o znanstveno-tehnološkoj suradnji, a u okviru suradnje LRKD je dobio dozimetrijske uređaje u vrijednosti većoj od 100.000 EUR. Uvođenje nove kvalitetne dozimetrijske metode u LRKD doprinijelo je našoj boljoj prepoznatljivosti u Europskoj dozimetrijskoj zajednici i rezultiralo je većim brojem kvalitetnih radova nastalih u suradnji s vodećim dozimetrijskim grupama u Europi.

U sklopu posjeta Institut Ruđer Bošković i Hrvatsko duštvo za zaštitu od zračenja organizirali su 28. ožujka 2014. znanstveno predavanje pod nazivom „The Sequence of Accident and Current Status of the Fukushima Dai-ichi Nuclear Power Station“. Predavanje je održao Toshikazu Suzuki iz IAEA. Predavanje je bilo vrlo posjećeno (više od 65 prisutnih), a među nazočnima bili su veleposlanik Japana i ravnatelj IRB-a. Predavanje je dalo osvrt na događanja nakon nesreće u nuklearnoj elektrani Fukushima Dai-ichi 2011. godine kao i pregled trenutnog stanja doza zračenja u Fukushimi.

Japanski kolege su u sklopu posjeta zajedno s partnerima iz Hrvatske bili primljeni kod veleposlanika Japana u Hrvatskoj, imali su primanje i predstavljanje Instituta kod ravnatelja IRB-a dr.sc. Tome Antičića te su obišli dio Laboratorija za radijacijsku kemiju i dozimetriju (TLD i RPL dozimetriju i panoramski izvor 60Co).