Međunarodni dan medicinske fizike

Hrvatsko društvo za medicinsku fiziku obilježilo je Međunarodni dan medicinske fizike 8.11. mini simpozijem pod nazivom “Medicinska fizika u Hrvatskoj”.

Simpozij je održan u petak, 8. studenog 2019. na Fizičkom odsjeku PMF-a.