Natječaj za dodjelu nagrade mladim znanstvenicima i stručnjacima za najbolji rad iz područja znanosti o zračenju i zaštite od zračenja u 2023. godini

 1. Nagrada HDZZ-a osnovana je sa ciljem poticanja znanstveno-istraživačke i stručne djelatnosti mladih znanstvenika i stručnjaka na području znanosti o zračenju i zaštite od zračenja.
 2. Pravo natjecanja imaju pristupnici koji su članovi HDZZ-a i koji u ovoj godini navršavaju 35 godina (rođeni nakon 1.1.1988. godine).
 3. Dodjeljuje se jedna nagrada za rad ili doktorat objavljen, odnosno obranjen, u dvije godine protekle nakon prethodnog natječaja, tj. u razdoblju lipanj 2021. – lipanj 2023.
 4. Pristupnici mogu prijaviti doktorat ili znanstveni rad objavljen u časopisu ili u drugim publikacijama indeksiranim u međunarodnom sustavu informiranja.
 5. Nagrada HDZZ-a sastoji se od diplome i novčane potpore (u iznosu 1.000 EUR) za sudjelovanje na kongresu 16th Congress on Radiation Protection, IRPA 2024, Orlando, USA, 7. – 12. srpnja 2024.
 6. Prijave na Natječaj primaju se do 15. srpnja 2023. godine u elektroničkom obliku (pdf ili doc/docx datoteke) na adresu info@hdzz.hr.
 7. Prijavi treba priložiti:
  • Kratki životopis pristupnika (ne dulji od dvije stranice), te e-mail adresu i broj mobitela;
  • Jedan primjerak znanstvenog rada objavljenog u razdoblju od lipnja 2021. do lipnja 2023. ili doktorskog rada obranjenog u tom razdoblju;
  • Nacrt/okvirni sažetak rada koji će biti prijavljen za 16. međunarodni kongres IRPA 2024. do 30. rujna 2023. i na kojem je pristupnik glavni autor;
  • Pismenu suglasnost svih koautora za prijavu na ovaj natječaj te natjecanje na kongresu.
 8. Pristupnici će o odluci Povjerenstva biti obaviješteni do 6. rujna 2023.
 9. Kako bi pobjednik natječaja mogao pristupiti međunarodnom natjecanju tijekom kongresa IRPA 2024, potrebno je da se prijavi za sudjelovanje na kongresu i pošalje sažetak rada do 30. rujna 2023.

Predsjednica HDZZ-a
dr.sc. Ivana Coha